Erinnerung - Ulrich Precht

Ulrich Precht: Erinnerung

Stelen I - Ulrich Precht

Ulrich Precht: Opera II Ulrich Precht: Masken III Ulrich Precht: Varieta II

Gußplatten auf Steinsockel - Ulrich Precht

Ulrich Precht: Chorus Line Ulrich Precht: Moonrise

Gußobjekte - Ulrich Precht

Ulrich Precht: Wave